Kodeks

POWERCONNECTION understøtter den deleøkonomiske tankegang, hvor bæredygtighed og ansvarlighed er i vigtig.

Abonnenten og brugeren afstemmer forventningerne i forbindelse med aftale om opgavens udførelse før start af opgave, med henblik på at sikre størst mulig tilfredshed.

Den enkelte abonnent er opmærksom på, at der skal betales B-skat af indtægten og at overenskomstrammen for arbejdet skal indgå i prisen. ( Prisen for arbejdet kan derfor ikke være mindre end 150 kr. time)